top of page

Головна > Гарантія

обмежений  Гарантія на роботизовану продукцію

 

Ми, Mamibot Manufacturing USA INC. («MAMIBOT»), гарантуємо початковому покупцеві/покупцеві, що робота MAMIBOT Robotic Products («Продукт»), за винятком батарей та витратних запасних частин, не має дефектів у матеріалі та виготовленні для двох (2 ) років, що на акумулятори вищезгаданої роботизованої продукції надається гарантія один (1) рік з дати початкової покупки. За винятком випадків, коли це заборонено чинним законодавством, ця гарантія не підлягає передачі та поширюється на первісного покупця. Ця гарантія надає вам певні законні права, а також ви можете мати інші права, які відрізняються відповідно до місцевих законів. Якщо ви маєте справу як споживач, ця обмежена гарантія не впливає на ваші законодавчі права. Робот-пилосос Mamibot ProVac не поширюється на цю гарантію.


Виключення


Ця гарантія залежить від правильного встановлення, використання та обслуговування. Ця гарантія автоматично втрачає чинність і не поширюється на будь-який продукт MAMIBOT: (a) за нього не було вчасно оплачено, (b) не встановлено та не експлуатується відповідно до поточної редакції специфікації продукту MAMIBOT та КЕРІВНИКА КОРИСТУВАЛЬНИКА, (c) був підданий ненормальним навантаженням та умовам експлуатації, або (d) не був придбаний у авторизованих продавців, (e) був пошкоджений через використання аксесуарів та запасних частин, включаючи батареї, які не були виготовлені компанією MAMIBOT, (f) дефекти, що виникли в результаті неправильного технічного обслуговування, несанкціонованого ремонту, (g) нормальний знос (включаючи, без обмеження, знос батарей), (h) дефекти, спричинені грубим або неналежним поводженням або використанням, або пошкодження, спричинені випадковістю, неправильним використанням, недбалістю , пожежа, вода, блискавка або інші природні явища, (i) факт короткого замикання батареї, якщо ущільнення корпусу батареї або елементів зламано або є ознаки несанкціонованого доступу, або якщо батарея була використана в спорядженні інші, ніж ті, для яких це було зазначено, (j) навмисне або навмисне пошкодження, недбалість або недбалість, (k) будь-яка зміна або модифікація Продукту, зроблена вами або третьою стороною, не уповноваженою MAMIBOT, ( I) будь-яку неспроможність належним чином упакувати Продукт для транспортування, (m) екстремальні або зовнішні причини, які не залежать від нашого розумного контролю.   


МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНО ДІСНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ГАРАНТІЇ, ВКАЗАНІ Вище, є ВИКЛЮЧНИМИ ТА ЗАМІСТЬ ВСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ТА УСІХ ГАРАНТІЙ, ЩО ЯВНО, З ЯВНОСТЬЮ, ЩО ВИЗНАЧУЮТЬСЯ, З ЯВНОСТЬЮ МАМІБОТ ТА ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПРОДАЖНІСТЬ, ЗАДОВІЛЬНА ЯКІСТЬ, ВІДПОВІДНІСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНОЇ МЕТИ АБО НЕ ПОРУШЕННЯ. ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ АБО ГАРАНТІЇ, ЯВНІ АБО ПОПЕРЕЧНІ, НАДАНІ БУДЬ-ЯКОЙ ОСОБИ, ФІРМАМИ АБО КОРПОРАЦІЯМИ ЩОДО ЦЬОГО ПРОДУКТУ НЕ БУДУТЬ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДЛЯ MAMIBOT.


Обмеження відповідальності


Крім зобов’язань відремонтувати або замінити, як зазначено вище, MAMIBOT не несе відповідальності за будь-які втрати, витрати або пошкодження в результаті встановлення, використання, неможливості використання, видалення або заміни будь-яких роботизованих продуктів. MAMIBOT ні за яких обставин не буде нести відповідальність за непрямі, випадкові, особливі чи зразкові збитки, включаючи, але не обмежуючись, втрату прибутку чи доходу, втрату будь-які інші товари чи пов’язане обладнання або пошкоджене будь-яке пов’язане обладнання, вартість капіталу, вартість замінників продуктів, засобів чи послуг, вартість простою або претензії клієнтів заявника. Відповідальність MAMIBOT за будь-якими претензіями будь-якого роду за будь-які втрати або збитки, що випливають із продукту MAMIBOT, є результатом або стосуються будь-якого аспекту цієї гарантії, або за будь-які продукти чи послуги, що надаються тут, не повинна перевищувати ціну продукту, який дає підстави для позову.


Ніщо в цій обмеженій гарантії не обмежує та не виключає відповідальність MAMIBOT за смерть або тілесні ушкодження, спричинені недбалістю, за заяви, зроблені шахрайством, або за будь-яку іншу відповідальність, яка не може бути обмежена чи виключена чинним законодавством.


У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, вся відповідальність MAMIBOT буде обмежена, на вибір MAMIBOT, щодо заміни або ремонту продукту або повернення сплаченої ціни. 


Отримання гарантії


Перш ніж звертатися зі своїми претензіями безпосередньо до MAMIBOT, ви повинні звернутися до місцевих продавців або дистриб’юторів для ремонту або заміни. У разі неможливості отримати гарантію від місцевих продавців або дистриб’юторів, ми вимагаємо від вас надати нижче, але не обмежуючись цим: 
1) Рахунки-фактури при купівлі, 2) описи того, як, де і коли виникла проблема, 3) будь-які інші підтверджуючі докази, що підтверджують дефекти або несправність Продуктів. 
MAMIBOT не несе відповідальності за будь-які інші розширені гарантії наших дистриб’юторів, дилерів, агентів або співробітників. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Вілмінгтон, Нью-Касл, 19899, Делавер, США


Оновлено 18 червня 2014 року 

bottom of page